top of page

Kişisel Veri İşleme Bildirimi

Sayın Ziyaretçi,

Pharmaeczanem.com olarak, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili ikincil düzenlemeler ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili diğer mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz. Bu bildiri, bizimle etkileşimde bulunduğunuzda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında size bilgi vermektedir.

A. ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİMİZ

A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıdaki kişisel verileri işleyebiliriz:

 • Ad, Soyad

 • Adres, E-posta Adresi, Telefon Numarası, İşveren Bilgileri, Şirket Ünvanı

 • IP Adresi, Kullanıcı Adı, Günlük Bilgiler, İnternet Erişim Günlük Bilgileri, Trafik Bilgileri

A.II. İŞLEME AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenir:

 • Kurumsal iletişim faaliyetleri

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetlenmesi ve yürütülmesi

 • Sponsorluk faaliyetleri

 • Etkinlik ve eğitim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

 • Girişimcilik programlarının yürütülmesi

 • Vergi yarışması etkinlikleri

 • Etik kuralların yönetilmesi

 • Eski çalışan ağı kurma ve yönetme

 • Duyuruların veya bültenlerin yayınlanması

 • Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yönetimi

 • Analiz ve raporlama çalışmaları

 • Müşteri ilişkileri yönetimi

 • Önerilerin, taleplerin ve şikayetlerin işlenmesi

 • İş süreçlerinin geliştirilmesi

 • Kalite ve standart denetimlerinin yürütülmesi

 • Finans ve muhasebe işlerinin izlenmesi

 • Sözleşme yönetimi ve yasal süreçlerin takibi

A.III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ilgili resmi kurumlara, kuruluşlara, yurt içi ve yurt dışındaki tedarikçilere ve Global Pharmaeczanem.com ağındaki şirketlere aktarılabilir.

A.IV. HUKUKİ DAYANAKLAR VE TOPLAMA YÖNTEMİ:

Kişisel verilerinizi, açık rıza, yasalara uygunluk, sözleşmeye dayalı zorunluluk, yasal yükümlülükler, meşru menfaatler ve kamuoyuna açıklık gibi hukuki dayanaklar çerçevesinde ve otomatik veya manuel işlemlerle toplar ve işleriz.

B. FİZİKSEL (YERİNDE) ZİYARETÇİLERİMİZ

B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Premislerimizi ziyaret ettiğinizde aşağıdaki kişisel verileri işleyebiliriz:

 • Ad/Soyad

 • Telefon Numarası

 • E-posta Adresi

 • Giriş-Çıkış Kayıt Bilgileri

 • IP Adresi (Wi-Fi erişimi varsa)

B.II. İŞLEME AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz, güvenlik izleme, ziyaretçi kaydı tutma ve misafir Wi-Fi ağı sağlama amaçlarıyla işlenir.

B.III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda resmi kurumlara, mahkemelere, kolluk kuvvetlerine, hizmet sağlayıcı firmalara ve iş ortaklarına aktarılabilir.

B.IV. HUKUKİ DAYANAKLAR VE TOPLAMA YÖNTEMİ:

Kişisel verilerinizi, yasalara uygunluk, sözleşmeye dayalı zorunluluk, yasal yükümlülükler ve meşru menfaatler gibi hukuki dayanaklar çerçevesinde ve fiziksel, yazılı, sözlü veya CCTV kamerası aracılığıyla toplar ve işleriz.

C. POTANSİYEL MÜŞTERİLERİMİZ/TEDARİKÇİLERİMİZ/İŞ ORTAKLARIMIZ

C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Pharmaeczanem.com ile ilişkiniz kapsamında kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri de dahil olmak üzere kişisel veriler işlenir.

C.II. İŞLEME AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz, iletişim faaliyetleri, hizmet/ürün teklifi süreci, tanıtım/pazarlama faaliyetleri, yasal yükümlülükler, saklama/arşivleme ve yasal/yönetimsel işler gibi amaçlarla işlenir.

C.III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi yargı mercilerine veya kolluk kuvvetlerine aktarılabilir.

C.IV. HUKUKİ DAYANAKLAR VE TOPLAMA YÖNTEMİ:

Kişisel verilerinizi, yasalara uygunluk, sözleşmeye dayalı zorunluluk, yasal yükümlülükler ve meşru menfaatler gibi hukuki dayanaklar çerçevesinde toplar ve işleriz.

D. MÜŞTERİLERİMİZ

D.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Müşterilerimize ilişkin çeşitli kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, finansal bilgiler, görsel kayıt verileri, işlem verileri, mesleki deneyim verileri, risk yönetimi verileri ve yasal işlem verileri de dahil olmak üzere çeşitli kişisel veriler işlenir.

D.II. İŞLEME AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz, hizmet satış süreçleri, satış sonrası destek hizmetleri, sözleşme yürütme, iletişim faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri, organizasyon/eğitim yönetimi, finans/muhasebe işlemleri, yasal işlemler ve uyumluluk gereksinimleri gibi amaçlarla işlenir.

D.III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda resmi kurumlara, yurt içi/ yurt dışı tedarikçilere ve iş ortaklarına aktarılabilir.

D.IV. HUKUKİ DAYANAKLAR VE TOPLAMA YÖNTEMİ:

Kişisel verilerinizi, açık rıza, yasalara uygunluk, sözleşmeye dayalı zorunluluk, yasal yükümlülükler ve meşru menfaatler gibi hukuki dayanaklar çerçevesinde toplar ve işleriz.

E. TEDARİKÇİ/İŞ ORTAĞI YETKİLİLERİ

E.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Tedarikçi/İş Ortakları yetkilileriyle ilişkiniz kapsamında kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, finansal bilgiler, yasal işlem verileri, mesleki deneyim verileri ve risk yönetimi verileri de dahil olmak üzere çeşitli kişisel veriler işlenir.

E.II. İŞLEME AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz, mal ve hizmet tedarik süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetleri, denetim faaliyetleri, muhasebe işlemleri, yasal işlemler ve bilgi paylaşımı gibi amaçlarla işlenir.

E.III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda resmi kurumlara, mahkemelere, kolluk kuvvetlerine, hizmet sağlayıcılara ve iş ortaklarına aktarılabilir.

E.IV. HUKUKİ DAYANAKLAR VE TOPLAMA YÖNTEMİ:

Kişisel verilerinizi, yasalara uygunluk, sözleşmeye dayalı zorunluluk, yasal yükümlülükler ve meşru menfaatler gibi hukuki dayanaklar çerçevesinde toplar ve işleriz.

F. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KORUMA HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizi koruma ile ilgili çeşitli haklara sahipsiniz. Bu haklar arasında bilgi alma, erişim, düzeltme, silme, itiraz etme ve zararın tazmini bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak için bize ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için veya haklarınızı kullanmak için, lütfen "Haklarınızı ve Taleplerinizi İletişim Bilgileri" bölümünde belirtilen adreslerden bize ulaşın.

Bu Bildiri [Tarih] tarihinden itibaren geçerlidir. Bu Bildiri'yi zaman zaman güncelleyebiliriz ve herhangi bir değişiklik web sitemizde yayımlanacaktır.

İlginiz için teşekkür ederiz.

Pharmaeczanem.com

 

 

bottom of page