top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

ASFER KURUMSAL TİC. LTD. ŞTİ.

Next Level  No:3A Kat:4 Da.:10

Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı

Söğütözü   Çankaya/ANKARA ;

pharmaeczanem.com (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

  1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

  2. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

.   3. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

    4. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Siparişin Açıklaması

Kargo Ücreti

Toplam

Ödeme Tutarı

Teslim Alacak Kişi ve/veya Kişiler Sepetim sayfasında Alıcıya gösterilecektir.

   5. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

       GENEL HÜKÜMLER

   1. ALICI, sözleşme konusu ürünün ödemesini yukarıda belirtilen şekilde yapmayı kabul ve taahhüt eder. Fatura, sipariş esnasında alıcı tarafından verilen bilgilere elektronik ortamda düzenlenecek ve alıcı ile birlikte ürün ile birlikte gönderilecektir.

   2. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

   3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

   4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

   5. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

   6. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

   7. ALICI, sözleşme konusu ürünün ödemesini yukarıda belirtilen şekilde yapmayı kabul ve taahhüt eder. Fatura, sipariş esnasında alıcı tarafından verilen bilgilere elektronik ortamda düzenlenecek ve alıcı ile birlikte ürün ile birlikte gönderilecektir.

   8. SATICI, siparişi teslim etmekle yükümlü olduğu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

       CAYMA HAKKI

    1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren ambalajı açılmamış ürünleri 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 10. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

    2. Cayma hakkı süresi, malın ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimine ilişkin fatura tarihinden itibaren başlar.

    3. Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderilmek üzere SATICI’nın kargo hesabına gönderilmesi gerekmektedir. SATICI tarafından kargo ücreti ALICI’ya aittir.

    4. Cayma hakkının kullanılması halinde, teslim alınan ürünün SATICI’ya gönderilmesi ve ürün bedelinin iade edilmesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    5. İşbu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan cayma hakkı, yalnızca ALICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kullanabileceği cayma hakkı ile sınırlıdır.

      YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ VE TEMERRÜT HALİ

    1. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimatından önce ödemesini yapmışsa ve kredi kartı ile ödeme yapmışsa, herhangi bir nedenle malın/hizmetin tedarik edilememesi halinde, SATICI’nın mal/hizmet bedelini, siparişi iptal etmesi durumunda ise sipariş iptal tarihinden itibaren en geç 14 gün içinde kendisine iade etmekle yükümlüdür.

    2. ALICI, 14 günlük süre içinde herhangi bir nedenle cayma hakkını kullanmazsa SATICI’ya malı iade etmekle yükümlüdür.

    3. ALICI’nın malı teslim almadığı veya kargo şirketi nedeniyle kargo şubesinden teslim alamadığı durumda ALICI, bu durumun tespitinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde SATICI’ya bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

    4. Sözleşme konusu mal, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

    5. ALICI, satın aldığı ürünün faturası ile birlikte iade edeceği ürünün iadesine ilişkin kargo ücretini öder.

    6. İşbu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan cayma hakkı, yalnızca ALICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kullanabileceği cayma hakkı ile sınırlıdır.

         İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde, işbu Sözleşme’nin uygulanmasında milletlerarası hukuk kuralları ile Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanır. İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

         YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme ALICI tarafından okunup onaylandıktan sonra elektronik ortamda onaylanmış ve üye tarafından üyelik sırasında kabul edilmiştir.

BİLDİRİMLER

Yukarıdaki bilgilerin tümüne ulaşılamaz durumda veya alıcı bilgilerinde değişiklikler meydana gelirse, SATICI, kargo takibi yapılması veya taraflar arasında yazışma veya bilgilendirme yapılması amacıyla alıcının son adresine posta, e-posta, kısa mesaj (SMS), telefon ve diğer iletişim araçları ile ulaşabilir. ALICI, işbu koşulları kabul etmekle bu hususu peşinen kabul etmektedir.

bottom of page