top of page

Garanti

  1. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

  2. Garanti, ürünün belirli bir süre içinde belirli bir standartta çalışacağını veya belirli bir amaca uygun olduğunu belirtir.

  3. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve belirli bir süre boyunca geçerlidir.

İade

  1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren ambalajı açılmamış ürünleri 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

  2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 10. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

  3. Cayma hakkı süresi, malın ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimine ilişkin fatura tarihinden itibaren başlar.

  4. Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderilmek üzere SATICI’nın kargo hesabına gönderilmesi gerekmektedir. SATICI tarafından kargo ücreti ALICI’ya aittir.

  5. Cayma hakkının kullanılması halinde, teslim alınan ürünün SATICI’ya gönderilmesi ve ürün bedelinin iade edilmesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  6. İşbu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan cayma hakkı, yalnızca ALICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kullanabileceği cayma hakkı ile sınırlıdır.

ALICI, satın aldığı ürünün faturası ile birlikte iade edeceği ürünün iadesine ilişkin kargo ücretini öder.

bottom of page